HØRSHOLM
45869565
stikkontakt@pj-el.dk

Garanti og din sikkerhed

El-mærke er garanti for kvalitet

Hvis du får installationsarbejde udført af Per Jakobsen Eftf. A/S, som er medlem af TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed.

Vi sætter vi en ære i at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen mellem dig som kunde og os som installatør har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

TEKNIQgarantiElJpg.ashx

TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE Garantiordning

Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.

Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Du kan læse mere om garanti og ordningen her.

Hvis du selv leverer materialerne

Du må gerne selv levere materialer til et byggearbejde. Hvis du selv leverer materialer, er du ansvarlig for at levere materialer i rette tid, så forsinkelser undgås.

Du skal også selv modtage og kontrollere, at det er de rigtige materialer der leveres, og at disse ikke har nogen mangler.

Hvis installatøren opdager fejl eller mangler ved modtagelsen af materialer eller under arbejdets gang, skal han gøre dig opmærksom på det. Du skal herefter selv løse problemet med din leverandør.
Installatøren er ansvarlig for at monteringen er faglig korrekt. Installatøren må ikke montere materialer, der ikke er egnede til formålet, eller som ikke lovligt må anvendes.

 * Installatøren er naturligvis ansvarlig for de materialer, installatøren leverer. Det er igen din sikkerhed for at du får det korrekte produkt.